Energiasääst

Energiasääst elamutes

Nõukogude perioodil ehitatud elamud projekteeriti vastavalt selle aja ehitusnormidele, mille ehituslikud lahendused ja ehituskvaliteet ei vasta enam tänapäeva nõuetele, rääkimata tervislikust sisekliimast. Näiteks tüüpilise Mustamäe paneelmaja soojapidavus on ligi viis korda väiksem kui tänapäevased ehitusnormid ette näevad.

Eesti elamufondist moodustavad korterelamud enamuse, kus elab suurem osa Eesti elanikkonnast. Valdav osa korterelamutest on ehitatud aastatel 1950-1990. Selle perioodi tagajärgi tunnevad valusalt praegused korteriomanikud, kes seisavad silmitsi lagunevate majade ja suurte küttearvetega seda eriti viimastel aastatel, kui kütte hind on kahekordistunud.

Praktika kortermajade korda tegemisel on näidanud, et kõige otstarbekam on rekonstrueerida terve elamu korraga. Hoonete soojapidavusse ja küttesüsteemi kaasajastamisse investeerides võib vähendada hoonete energiatarbimist kuni 30-40% võrra, isegi kuni 45-50% energiasääst on saavutatav.

Millest alustada?

Saamaks selgust, miks kortermaja energiat ebeefektiivselt tarbib, tuleks esimese asjana pöörduda ekspertide poole. Selleks parim võimalus on tellida oma kortermajale energiaaudit, mis annab ülevaate kortermaja tehnilisest seisukorrast ning hinnangu energiakasutusest ja selle kadudest.